Tuesday, April 14, 2015

Membaca adalah kunci mendapatkan ilmu

Seperti yang terkandung dalam surat Al-Alaq 1-5 :


[1589]  Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca.
Yah, baca atau membaca adalah awal atau cara sederhana kita mendapatkan sebuah ilmu, Kita tak akan pernah bisa mengubah dunia tanpa ilmu.. , dan poin pentingnya adalah “Mencari Ilmu memang pahit, tapi akan manis pada akhirnya”. 
Terakhir saya berdo’a kepada Allah…

Ya Allah…
Buatlah diri hamba senang dalam belajar menuntut ilmu,,,
Ya Allah…
Buatlah hamba tak pernah bosan dalam menuntut ilmu…
Ya Allah…
Buatlah hamba menjadi bijak dengan ilmu yang hamba miliki…
Ya Allah…
Buatlah diri hamba menjadi cerdas dengan ilmu yang hamba miliki..
Ya Allah…
Buatlah hamba rendah hati dengan ilmu yang hamba miliki..
Ya Allah…
Hamba mohon kepada Mu, Tolong lihat, dengar, dan kabulkanlah do’a ku ini…

Aamiin…

0 komentar:

Post a Comment